Ποιοι ειμαστε

Auga Kasari LogoΤα πτηνοτροφεία Κασάρη είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Ήτανε το 1958, όταν ο Σωτήριος Κασάρης ξεκίνησε με δειλά βήματα να δραστηριοποιείται στο χώρο της πτηνοτροφείας, καθώς ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με τον τομέα της αυγοπαραγωγής στα Τρία Χανιά της κοινότητας Νεοχωρούδας.

Σήμερα εμείς σαν δεύτερη και τρίτη γενεά, συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση με τον ίδιο τρόπο, καταβάλλοντας προσπάθεια για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης μας. Τα αυγά που παράγουμε στη μονάδα μας συλλέγονται καθημερινά, ωοσκοπούνται, ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και το βάρος τους, συσκευάζονται και διανέμονται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία με σκοπό να φτάνουν στον καταναλωτή και σε διάφορες επιχειρήσεις πάντα φρέσκα και αναλλοίωτα.

Η πτηνοτροφική μας μονάδα είναι μια σύγχρονη φάρμα παραγωγής και συσκευασίας αυγών,η οποία αποτελείται από αυτόματο σύστημα ωοσκόπησης, ταξινόμησης και συσκευασίας σε διάφορους τύπους. Το αυτοματοποιημένο σύστημα προσφέρει άνεση χώρου στα πτηνά και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης παραγωγής αυγών.

Η μονάδα είναι πρόσφατα ανακαινισμένη με νέες εγκαταστάσεις κλωβοστοιχίων οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων διασφαλίζεται η καταλληλότητα των προϊόντων μας καθώς και η πλήρης ευημερία των πτηνών. Η μονάδα μας έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για την παραγωγή, ωοσκόπηση, συλλογή και συσκευασία των προϊόντων σε συμμόρφωση με το HACCP και το πρότυπο πιστοποιητικό :

ISO: Q-FOOD SAFE
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005