Εγκαταστασεις

Τα εξελιγμένα τεχνολογικά προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στην πτηνοτροφική μας μονάδα επιτρέπουν τη διαδικτυακή εποπτεία των πτηνών ως προς παραμέτρους ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των τελευταίων, όπως τον αερισμό, τη φωτεινότητα καθώς και τη σταθερότητα της θερμοκρασίας. Αυτό πρακτικά υποδηλώνει την παροχή της δυνατότητας επίβλεψης των θαλάμων εκτροφής των πουλερικών επί 24ώρου βάσεως, ανεξαρτήτως της θέσης μας στον παγκόσμιο χάρτη. Τέλος, η μονάδα μας διαφυλάσσει πλήρως τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, μέσω της συστηματικής απολύμανσης και καθαρισμού των εσωτερικών χώρων χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα, καθώς επίσης και την κατάλληλη ρύθμιση των παραγόντων αερισμού και θερμοκρασίας εντός του συνόλου των εγκαταστάσεων.

Προιοντα

Όλα τα προϊόντα μας είναι ελληνικά, ενώ η ποιότητα τους εξασφαλίζεται μέσω συστηματικών και συνεχών κτηνιατρικών ελέγχων. Η διατροφή των πτηνών βασίζεται στη χορήγηση φυράματος, το οποίο περιέχει αγνά δημητριακά, σογιάλευρο, φυτικά έλαια, ανόργανα συστατικά, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα κ.α.

Η σύσταση του φυράματος πρέπει να είναι ισορροπημένη και σύμφωνη με τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά, ανάλογα με το ηλικιακό και αναπτυξιακό τους επίπεδο. Η τροφή των ορνίθων παρασκευάζεται από εμάς τους ίδιους σε ιδιόκτητο μύλο άλεσης, κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής.